Katja Lilja

Katja on iyengarjoogan sertifioitu tason 2 opettaja ja valmentaja, joka innostaa myönteisellä asenteellaan ja vankalla ammattitaidollaan kaikenlaisia ihmisiä ikään, kokoon ja sukupuoleen katsomatta löytämään joogan hyvää tekevät vaikutukset. Katjan opetuksessa yhdistyvät paitsi vuosikymmenten ohjaajakokemus myös akateemisen ja muun alakohtaisen kouluttautumisen mukanaan tuoma vankka perustietämys anatomiasta ja fysiologiasta. Vahva läsnäolo, tarkka ohjaaminen, henkilökohtainen huomioiminen sekä hurtti huumori ovat Katjan opetuksen kulmakiviä. Katja on peruskoulutukseltaan terveystieteiden maisteri liikuntalääketieteen pääaineesta sekä humanististen tieteiden maisteri sekä jatko-opiskelija teoreettisen filosofian pääaineesta.

Katja ohjaa iyengarjoogan viikkotunteja Helsingissä ja pitää työpajoja ja hyvinvointitapahtumia ympäri maata sekä järjestää joogamatkoja ulkomaille. Opettamisen lisäksi Katja kirjoittaa ja tekee toimittajan töitä sekä kouluttaa liikunta-alan ammattilaisia.

Katja jatkaa edelleen iyengarjoogaopettajaopintojaan. Hän vahvistaa osaamistaan myös osallistumalla sekä kotimaassa että ulkomailla järjestettäviin koulutustapahtumiin ja työpajoihin. Hän on opiskellut iyengajoogaterapiaa Stephanie Quirckin johdolla vuodesta 2015 ja myös nämä opinnot jatkuvat edelleen.

 

Lisätietoja Katjasta: www.balanssitraining.com
Facebook: @katjalilja @balanssitraining
Instagram: @liljakatja
Twitter: @katjalilja
Joogablogi: asanoita.wordpress.com