Iyengarjooga

Monipuolinen harjoitus

Iyengarjooga on syvällinen metodi. Se sisältää erilaiset tavat harjoittaa joogaa: niin dynaamisen, restoratiivisen kuin terapeuttisen lähestymistavan. Tuntien sisältö sekä teema vaihtuvat viikoittain. Monipuolinen harjoitus kehittää kehon ja mielen eri osa-alueita tasapainoisesti.

Yksilöllinen lähestymistapa

Yksilöllisen lähestymistavan ansiosta iyengarjooga sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Osaava opettaja muokkaa harjoitusta oppilaiden mukaan. Apuvälineiden avulla asentoja mukautetaan myös eri oppilaille ja ryhmille sopiviksi. Hienosyinen tapa harjoitella, vahva tekniikka ja älykäs apuvälineiden käyttö antavat mahdollisuudet harjoituksen variointiin.

Tyypillisellä iyengarjoogatunnilla on jokin teema, punainen lanka, joka linkittää āsanat toisiinsa. Joogatunnit linkittyvät myös toisiinsa, vaikka tuntien sisältö ja teema vaihtuvat viikoittain ja ryhmittäin. Ammattitaitoiset opettajat suunnittelevat tunnit erilaisille ryhmille ja yksilöille soveltuviksi. Myös yksilöllinen iyengarjoogaterapia on oma iyengarjoogan osa-alueensa.

Apuvälineet

Iyengarjoogassa painotetaan tarkkuutta ja nivelille suotuisia, terveellisiä linjauksia. Keskittyminen linjaukseen kehittää kehotietoisuutta nopeasti. Huomion tarkka kohdistaminen harjoitukseen linjaa ja hiljentää myös mielen. Iyengarjoogassa joogan ja ihmisyyden eri osa-alueita harjoitetaan kehon ja hengityksen kautta. Iyengarin mukaan keho on ensimmäinen apuvälineemme henkiseen harjoitukseen. Harjoituksessa hyödynnetään tarpeen tullen Iyengarin kehittämiä jooga-apuvälineitä, jotka auttavat linjaamaan kehoa tasapainoisesti, tukevat niveliä ja luita, vähentävät jännitystä lihaksissa ja syventävät ymmärrystä omasta kehosta ja jooga-asennoista. Apuvälineinä voidaan käyttää seinää, joogapalikoita, vöitä, huopia, tuoleja, bolstereita, köysiseinää ja joogaharjoitukseen varta vasten suunniteltuja välineitä. Ne mahdollistavat harjoituksen silloinkin, kun ikä, sairaus, vammat tai jäykkyys ovat esteinä.