Kira Riikonen

Kira Riikonen on valmistunut Iyengarjoogaopettajaksi 2018. Hän on kehotyöskentelyn laaja-alainen ja pitkäaikainen ammattilainen. Hänen uransa tanssijana, koreografina ja Pilatesohjaajana on alkanut 2000 luvun vaihteessa. Kiran omaa kehotietoisuutta ja liikkeellistä taustaa on rikastuttanut kokemuksellisen anatomian ja Laban Movement Analysin opinnot osana hänen tanssiopintojaan.
Iyengarjooga on tarjonnut Kiralle luonnollisen ja loputtoman mielenkiintoisen tien kehittyä kehollisuuden ja ihmisyyden äärellä. Iyengarjoogassa häntä viehättää sen hienovarainen ja tarkka lähestymistapa sekä asanatyöskentelyn älykäs soveltaminen kunkin eri ihmisen tarpeisiin sekä sen ääretön varioimisen mahdollisuus. Tämä muodostaa kunkin harjoituksen ainutkertaiseksi. Vaikka asanat voivatkin olla tuttuja, Iyengarjoogan tavoin sitä voi lähestyä aina uudella ja tarkoitukseen sopivalla lähestymistavalla – tämä on joogan taidetta. Monipuolisuus houkuttaa ja haastaa joogaajaa jatkuvalle tutkimusretkelle oman kasvunsa kanssa sekä haastaa mieltä mukautuvaksi, kokeilevaksi ja tutkivaksi. Tämä tukee myös mahdollisuutta kohdata elämä ja oma itsensä osana jatkuvaa muutosta. Jokainen päivä tuo tullessaan aina jotain uutta ja syvällisin oppi tapahtuu vuorovaikutteisessa kohtaamisessa itsen ja toisten kanssa, myös opetuksessa. Kiran tavoite opettajana on haastaa samalla oppilaitaan huumorilla ja vakavuudella, sekä luoda tilaa rauhoittumiselle ja sisäiselle kuuntelulle.