Senior-opettajien työpajoja

 

Yhdistys päivittää tietoja työpajoista sitä mukaa, kun meille toimitetaan tapahtumatietoja lähimaista.