JOOGIN TIE – Iyengarjoogan syventävä kurssikokonaisuus

Joogin tie, eli sadhana (sanskriittia), tarkoittaa polkua, joka vie syvemmälle joogaan, oivallukseen itsen ja maailmankaikkeuden ykseydestä. Joogin tie on systemaattinen ja jäsennelty oppikokonaisuus Iyengarjoogan edistyneille oppilaille ja mentorin valmennuksessa Iyengarjoogan opettajaksi opiskeleville.

Kurssikokonaisuus perustuu Iyengarjoogan tason 1 opettajakoulutusvaatimuksiin. Se pitää sisällään moduleita asanatyöskentelystä, pranayamasta, anatomiasta ja joogafilosofiasta.

• Ensimmäinen vuosi painottuu asanoiden oppimi-
seen ja mukana myös anatomian opetusta.

• Toisena vuotena tulee mukaan lisää asanan ja pra-
nayaman oppia, anatomiaa ja joogafilosofiaa.

• Kolmantena vuotena opetellaan lisäksi iyengarjoo-
gan tason 1 asanan ja pranayaman opettamista ja pedagogiikkaa.

Kurssit ovat mielekkäintä suorittaa järjestyksessä alusta loppuun, koska tieto rakentuu aiemmin opitun
päälle. Mutta myös yksittäisille kerroille voi osallistua.

Iyengarjoogan opettajaksi opiskelevien tulee olla mentorointisuhteessa omaan opettajaan. Kurssikokonaisuus on suunniteltu mentorointia täydentäväksi ja tukevaksi.

Ensimmäisen vuoden kurssit

1. 14-16.6.2024
2. 16-20.8.2024
3. 4-6.10.2024
4. 27-30.12.2024
5. 21-23.2.2025
6. 18-21.4.2025
7. 23-25.5.2025
8. 1-4.8.2025

Opettajina
Liina Puustinen
www.yogamundi.de
Anneli Rautiainen
www.studioyama.fi

sekä muita vierailevia opettajia

Hinta: ensimmäisen vuoden kurssikokonaisuus 145 tuntia 1950 €. Yksittäisten kurssien hinta: 225 € – 375 € (kysy lisää).
Kurssipaikka: Studio Yama / Aleksanterin Teatteri, Bulevardi 27 Helsinki

Ilmoittautumiset:
joogintie@studioyama.fi
Anneli R. 050 5490770
Liina P. 050 4029337

Esite ensimmäisestä moduulista:

JOOGIN TIE KESÄKUU ESITE

Esite koko ohjelmasta:

JOOGIN TIE ESITE KOKO OHJELMA