IYENGARJOOGA

image69Iyengarjooga on B.K.S. Iyengarin omassa intensiivisessä harjoituksessa ja vuosikymmenien opettamistyössä kehittynyt joogan muoto. Iyengarin länsimaiset oppilaat alkoivat kutsua hänen opettamaansa joogaa iyengarjoogaksi erotuksena muista joogatyyleistä.

Iyengarjooga on yksi maailman levinneimmistä joogamuodoista. Sertifioituja opettajia on ainakin 77 maassa. Suomen ensimmäiset iyengarjoogan opettajat valmistuivat keväällä 2009.

Iyengarjoogassa painotetaan tarkkuutta ja nivelille suotuisia, terveellisiä linjauksia. Keskittyminen linjaukseen kehittää kehotietoisuutta nopeasti. Huomion tarkka kohdistaminen harjoitukseen linjaa ja hiljentää myös mielen. Iyengarjoogassa joogan ja ihmisyyden eri osa-alueita harjoitetaan kehon ja hengityksen kautta. Iyengarin mukaan keho on ensimmäinen apuvälineemme henkiseen harjoitukseen.

blokitHarjoituksessa hyödynnetään tarpeen tullen Iyengarin kehittämiä jooga-apuvälineitä, jotka auttavat linjaamaan kehoa tasapainoisesti, tukevat niveliä ja luita, vähentävät jännitystä lihaksissa ja syventävät ymmärrystä omasta kehosta ja jooga-asennoista. Apuvälineinä voidaan käyttää seinää, joogapalikoita, vöitä, huopia, tuoleja, bolstereita (putkityynyjä), köysiseinää ja lukuisia joogaharjoitukseen varta vasten suunniteltuja välineitä. Ne mahdollistavat harjoituksen silloinkin, kun ikä, sairaus, vammat tai jäykkyys ovat esteinä.

Tyypillisellä iyengarjoogatunnilla on jokin teema, punainen lanka, joka linkittää āsanat toisiinsa. Joogatunnit linkittyvät myös toisiinsa, vaikka tuntien sisältö ja teema vaihtuvat viikoittain ja ryhmittäin. Ammattitaitoiset opettajat suunnittelevat tunnit erilaisille ryhmille ja yksilöille soveltuviksi. Myös yksilöllinen iyengarjoogaterapia on oma iyengarjoogan osa-alueensa.